Thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty là : Philippine, Malaysia, Thái Lan, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông …

Xem thêm